Съдействие за инвестиции, започване на бизнес, имиграция.

Защо Доминиканската Република? Доминиканската Република е най-голямата икономика в Централна Америка и на Карибите / БВП 76 млрд.щ.д. и БВП на глава от населението 7,35 хил.щ.д. за 2017г./. Тя е и най-бързо развиващата се икономика с годишен ръст от 6,4% за 2017г. Политическата система в страната е стабилна. Президентът Danilo Medina / Данило Медина/  е преизбран за втори мандат, а неговата партия управлява страната вече шест поредни мандата. 

Инфраструктурата е добра – с осем международни летища и две магистрали, свързващи основните райони на страната.

Има значителни залежи на злато, сребро, никел и боксити. Производството на захарна тръстика, какао, кафе и тропически плодове осигуряват добър експортен потенциал  Чудесната природа благоприятства развитието на  международния туризъм.

Законодателството третира местните и чуждестранните физически и юридически лица еднакво. 

Има единна ставка на ДДС – 18%. Основните храни, дрехи, гориво, ток, печатни произведения, детски храни и др. са освободени от прилагането му.  Данъкът върху печалбата на юридически лица е в размер на 27% годишно. Данъкът върху капитала на дружествата е 1% годишно. Недвижимите имоти се облагат с данък върху собствеността от  1%  годишно. В страната има много zonas francas /свободни зони/, в които е съсредоточена основната част от преработвателната и експортно ориентирана промишленост.

Възможности за директни финансови инвестиции

Капиталовия пазар в Доминиканската Република е добре развит за стандартите на Латинска Америка. Държавните ценни книжа са ликвидни и с доходност около 6,7-7,3% годишно. Банките издават сертификати с доходност около 5% годишно, а лихвите по банковите депозити са около 1,5% годишно.  BVRD /Капиталовата борса в Санто Доминго/ предлага търговия с ценни книжа на публични  дружества  – инструменти с фиксирана доходност и с плаваща доходност. Търгуват се общо 24 компании, основно от финансовия сектор.

Режимът на регистрация на ново търговско дружество или на придобиване на дялове на съществуващо такова е сравнително облекчен. Всички формалности отнемат около един месец, но съществуват и готови търговски дружества, които могат за бъдат закупени за 2 дни.  Няма ограничения за чуждестранни граждани да учредяват търговски дружества или да придобиват дялове на съществуващи. Основно, преките чуждестранни инвестиции са в сферата на туризма и свързаните с него дейности, на добивната и преработвателната промишленост и в селското стопанство.

Инвестиции в недвижими имоти

   Няма ограничения за чужденци за инвестиране в недвижими имоти. Тези инвестиции се смятат за най-сигурни и печеливши. Поради бурното развитие на туризма, през определени периоди и в определени райони,  цените  на недвижимите имоти са отбелязвали 10% ръст на годишна база. Много хора в пенсионна възраст, или такива, които могат да работят дистанционно, купуват недвижими имоти с цел да прекарат зимата в тях, а през останалото време се отдават под наем. Поради високия процент на отдаваемост на жилищата, този модел на инвестиране се оказва много успешен.

Възможности и условия за емиграция

   Правителството на Доминиканската Република се стреми стриктно да регулира процесите на имиграция, най-вече заради проблемите с гражданите на съседно Хаити. Основните начини, по които може да се регулира престоя в страната са:

   Икономическа имиграция. Кандидат-имигрантът трябва да направи инвестиция от 200 000 щ.д. в ДЦК /с доходност 6-7%/ или в банкови сертификати  /с доходност около 5%/ и след около шест месеца може да разчита на статут на икономически имигрант.

    Пенсионна или рентиерска имиграция. Трябва да се докаже постоянен доход от пенсия в размер на 1500 щ.д/мес. или от ренти в размер на 2000 щ.д./мес. Процесът е опростен и бърз, тъй като много граждани на САЩ и Канада се възползват от тази възможност.

    Резидентски статут. Лица с добро здраве, с доказани възможности да се самоиздържат и с чисто съдебно минало, могат за кандидатстват за придобиване на статут на резиденти – първоначално временни, а в последствие и постоянни. Процесът на придобиване на постоянна резиденция отнема 5 години, като през това време кандидата има легален статус в страната и подновява всяка година временната си резиденция.